EN
info@licom.be +32 (0)50 45 78 00

Privacyverklaring

Licom Telecom Systems B.V.B.A., gevestigd te Industriezone Herdersbrug, Pathoekeweg 9B/009, 8000 Brugge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig behandeld worden. Hoe we dat doen wordt hieronder toegelicht. Bij vragen kan u ons altijd bereiken via gdpr@licom.be of op het nummer 050 45 78 00.

De voornaamste reden voor het verwerken van uw persoons- en bedrijfsgegevens is uw gebruik van onze producten en diensten.

Hieronder vindt u een overzicht van gegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de soort dienst dat u afneemt:

  • Naam bedrijf, bedrijfsvorm, BTW nummer, sector
  • Adresgegevens
  • Telefoon- en/ of gsm-nummer
  • E-mailadres
  • Gegevens van contactpersonen, inclusief naam, geslacht, functie, departement, e-mailadres en persoonlijk telefoonnummer

Al deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van de gemaakte overeenkomsten.

Bovenstaande klantengegevens kunnen daarnaast ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Wij beroepen ons daarvoor op het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke dat ons toelaat om binnen bestaande klantenrelaties contactgegevens te gebruiken om onze eigen diensten en producten aan te prijzen. Licom verbindt zich ertoe zich maximaal 12 maal per jaar op bovenstaand recht te beroepen en zo te allen tijde het welzijn van onze klanten voorop te stellen . Indien u dit wenst kan u zich hier uiteraard tegen verzetten op eenvoudig verzoek.

Daarnaast kunt u zich ook vrijwillig aanmelden voor onze nieuws- en evenementenbrief, dit via onze website of via Facebook. Ook hier kan u zich te allen tijde uitschrijven.

Tot slot contacteren (via mail of telefoon) wij ook mogelijke nieuwe klanten onder de noemer prospectie. Deze bedrijfsgegevens kunnen al in ons bezit zijn door een eerdere aankoop van andere producten of worden aangekocht. 

Licom zal uw persoonsgegevens enkel voor de hierboven vermelde doeleinden verwerken. Overeenkomstig het bovenstaande zal Licom dan ook geen persoonsgegevens meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en u er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist door de wet.

We vestigen uw aandacht nogmaals op het feit dat u het recht heeft uw persoonsgegevens in te kijken en te beperken en, waar dit gepast is, rechtzetting te vragen van verkeerde gegevens die op u van toepassing zijn. U kan zich bovendien op ieder ogenblik, op eenvoudig verzoek en kosteloos, verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend via een e-mail naar gdpr@licom.be of via correspondentie naar bovengenoemd adres.

Onze website bevat mogelijk snelkoppelingen naar andere websites die geen eigendom zijn van, of niet beheerd worden door Licom. U dient zich ervan bewust te zijn dat Licom niet verantwoordelijk is voor de privacy-praktijken op dergelijke websites en dat dit privacybeleid enkel van toepassing is op de gegevens die op onze website verzameld worden.

Bovendien verzamelt Licom ook passief, niet persoonlijk identificeerbare informatie door het gebruik van cookies en action tags. Op geen enkel moment wordt uw surfgedrag gekoppeld aan een persoonlijk en identificeerbaar gebruiksprofiel.